Infoblad januari 2019

Renovering av våtutrymme
Har du planer på att renovera ett våtutrymme, kontakta alltid Riksbyggen
innan du börjar för att få information om vilka regler som gäller.

Garagedörrar som var svåra att öppna
De garagedörrar som var svåra att öppna förra vintern är nu åtgärdade,
om problemet kvarstår får du kontakta Riksbyggen Felanmälan.
Får du isbeläggning under dörren finns det Tö-salt i undercentralen och nyckel dit kan du låna av någon i styrelsen.

Is på multiarenan
Några familjer har börjat spola is på Multiarenan med ser över olika möjligheter det finns för att enklare kunna spola vatten där, för det tar lång tid med bara en trädgårdsslang.

Parkeringsbolag
Styrelsen har beslutat att byta parkeringsbolag som kollar felparkerade bilar hos oss. Det nya bolaget blir Drakstadens Parkering AB och de börjar köra här 2019-05-01.
Då förlänges tiden för i och urlastning till 15 minuter.