Container beställd

Nu har jag beställt en container som kommer hit på måndag 6/5 och ställs upp på vanlig plats ovanför stora lekparken på Haparandavägen.
OBS! Nu får INTE slänga elektronik och miljöfarligt gods. Slänger du tex en garderob måste du platta ihop den innan du slänger den, slänger du större delar av buskar/träd måste du klippa ner dem i mindre bitar så inte vi fyller ut containern med luft.
När den första containern är full tar vi hem en till och ser hur den fylls upp.
Vi skall ju framöver ha vårstädningen i området så vi måste ju ha en container på plats till all städning är klar.
Det är viktigt att det bara är boende i vårt område som får slänga saker i containern.