Återställning av vattenläckan

Om du går gångvägen bakom husen där vattenläckan var kan du se hur de av misstag
fyllde igen brunnen som tar bort vattnet från gräsytan vid vattenläckan och för vattnet
vidare ner i bäcken.
Slutfasen av arbetet utfördes på natten i regn och snö så de måste bara ha missat att det var en brunn där.
Jag har meddelat Mitt Sverige Vatten detta och de är på väg hit för att återställa brunnen.

IMG_0070