Sopsortering

Det har påpekats till styrelsen att luckan på den stora moloken för hushållsavfall ibland står öppen. När man stänger luckan skall handtaget hållas uppåt och sedan tryckas ner när luckan är stängd. Risken är stor att det samlas flugor i mängder och att lukten sprids när luckan står öppen. Det har även påpekats att en del aldrig slänger någon brun påse med matavfall. Vi kan väl hjälpas åt att sopsortera på bästa sätt enligt de regler vi har.
Trevlig sommar!