Infoblad augusti 2019

Container
Det kommen inte tas hem någon container i höst, du hänvisas till befintliga stationer.

Ej undertecknade brev till styrelsen
Brev utan avsändare som sändes till styrelsen kan tyvärr inte behandlas, vi vet inte vem vi skall återkoppla till och besvara och förklara de frågor och krav som brevskrivaren har.