Gemensam utrustning

Nyhet på hemsidan.

Under menyn, Om föreningen/Dokumentlista/ hittar du ”Gemensam utrustning”
där går att läsa vad vi har för utrustning om du inte redan visste det.