Infoblad november 2019

Höjning av avgiften.
Styrelsen beslutade om en höjning av avgiften på bostad, garage,
p-plats med el och MC-plats med 4% from 2020-01-01.

Nedan, en liten förklaring på höjningen.
Föreningen har normalt generella kostnadsökningar av driften på 1-3% årligen.
Föreningen har underhållsfrågor där avsättningen till underhållsfonden måste överensstämma långsiktigt med behovet.

Den samlade bedömningen från styrelsen är att en 4% höjning av avgifterna är lämplig.
Styrelsen kommer att arbeta fram en ekonomisk 5 års plan under 2020 som kommer att underlätta planeringsarbetet för vår förenings ekonomi och underhåll.

Med vänlig hälsning
Patrik Sjödin, Riksbyggen

Rensning av rör till dagvattenbrunnen.
Flera rör från stuprännan till brunnen i gatan sitter igensatta,
Styrelsen beslutade att rören skall undersökas och vid behov
spolas av Timrå Spol.

Kontroll / rensning av hängrännor.
Styrelsen beslutade att Riksbyggen skall kontrollera och vid
behov rensa hängrännorna på lågsidan av husen och med
hjälp av drönare kolla statusen på hängrännorna på högsidan av husen.