Hulivägen och dess omgivningar

Vill tipsa dig och övriga styrelsemedlemmar om Facebookgruppen ”Hulivägen och dess omgivnings långsiktiga bevarande”. Kanske något att sprida brett i Brf? Kopplat till denna finns även en namninsamling mot förslaget till ny E14-sträckning.
Bifogar skärmdump så att du enklare kan hitta den.
Hulivägen
Vänliga hälsningar,
Malin, P63
Avsnitt för bifogade filer