Sopning av gator

Under nästa vecka, V14, kommer man att börja med sopning av gatorna.
Första sopningen blir en grovsopning för att senare återkomma och ta upp
det som finns kvar när all is är borta.
Det skulle vara bra om alla kunde sopa ut gruset i gatan så får de upp
mera grus vid första sopningen.
Ha en bra dag!