Årsstämma 13/5 2020

Anmälan till stämman
I dessa tider med Corona vill vi veta hur många
som kommer på stämman, detta kan du läsa på kallelsen.
”Vi vill i förväg veta hur många som kommer till stämman så vi tar in
anmälningar i förväg.
Maila Torbjörn Vikström, tobbe85731@gmail.com
Anmäld dig senast den 8 maj 2020.”

/ Styrelsen