Containern

Det gick mycket fort att fylla den första containern, tyvärr fanns där några
garderober som bara ställts in utan att vara isärtagna och tillplattade.
Jag vill att stora saker plattas ihop så att mera får plats.

En ny container kommer att ställas dit under dagen.