Cigarettfimpar på marken

Det har påtalats till styrelsen att det senaste tiden hamnat
cigarettfimpar på marken i vårt område. Det är högst olämpligt
och vi hoppas att det upphör.

Detta går att läsa på nätet.
Av miljömässiga själ så ska man inte slänga någon del av
cigaretten på marken:
Cigaretter bryts inte ner naturligt som till exempel ett äpple.
Efter ett antal år så kan väder och vind sakta bryta ner dem,
men detta på miljöns bekostnad.
Cigaretter innehåller flera farliga kemikalier och plast-partiklar.
Det är alltså inte bara filtret som skadar miljön.

Det är väldigt bra att tänka på brandrisken så släng inte fimpar
på marken, för att bespara miljön!
/ Styrelsen