Earth Hour

Släck lamporna för en ljusare framtid!

27 mars 2021 klockan 20.30-21.30 är det dags att släcka lamporna
för att delta i årets Earth Hour. 2021 är supermiljöåret då världens ledare
fattar flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet
och den biologiska mångfalden.
Earth Hour har blivit så mycket mer än den symboliska nedsläckningen.