Infoblad maj 2021

Dräneringsarbeten
Information om statusen på dräneringen kommer att läggas ut på hemsidan.

Städdag
Nu närmar vi oss städdag i våra olika gårdsgrupper, den ansvarige kommer med kallelse.

Finsopning
Sopning av våra gator och gräsytor där det ligger grus pågår.