Containern

OBS! Man får inte slänga elektronik, målarfärg och
annat miljöfarligt i containern.
Tex TV-apparater, spisar.
Packa den noga så mycket får plats.