Gräsklippare på Piteåvägen

Alla 3 gräsklippare på Piteåvägens förråd
kommer att lämnas in på översyn på
onsdag-torsdag 9-10 juni.
behöver ni klippa gräset får ni ta någon
klippare i ett annat förråd.