Släpvagnen lagad!

Nu är släpvagnen lagad! Det är utbytt ärgade kopplingar och stift, bytt alla lampor.
Någon hade även lyckats ta bort och koppla in sladden fel som tillhör vagnen.
Nu har jag märkt den, silverfärg uppåt.
PS! Blir det något fel på släpvagnen, hör av dig till någon i styrelsen.