Infoblad oktober 2021

Det är viktigt att noggrant stänga luckorna på sopbehållarna.
Fyll inte soppåsarna för mycket, de måste gå att stänga riktigt.

Låscylindrar på hus och garage är den boendes ansvar och
inte föreningens. Har du fel på en låscylinder, ring felanmälan
på telefon 0771-860 860.

Har du knepigt fel med elen i huset, tex spisen har inte full kraft,
kolla dina 3 huvudsäkringar som finns i skåpet vi entrén
innan du ringer felanmälan.