Infoblad november 2021

Snöskottning med snöslungan
Denna vinter kommer jag (Torbjörn) inte att köra snöslungan på grund av hälsoskäl.
Styrelsen undrar nu om det finns någon i föreningen som kan tänkas
göra detta mot en ersättning.
Du kommer att få utbildning på hur maskinen fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Byta av golvbrunn
Till dig som planerar att byta någon av golvbrunnarna i tvättstuga eller toalett, informera styrelsen om detta innan du utför bytet.

Motioner till årsstämman
Motioner till årsstämma 2022 måste lämnas till Tony Nordström senast sista januari.

Riksbyggens hemsida
Gå in på mittriksbyggens hemsida för fortlöpande information om du inte redan gör det.                                                                        

Test av jordfelsbrytaren
Stäng av datorer, tv och annan elektronik innan du fortsätter.
Gå till steg 5, se nedan. Testa med den blå knappen. Belysningen inomhus ska då slockna vilket innebär att jordfelsbrytaren fungerar och den kan då återställas.
Hager

 1. Jordfelsbrytaren
  Kompletterar skyddet motelektriska personskador och bränder.
 2. Om jordfelsbrytaren slagit ifrån
  beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
 3. OBS!
  Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
 4. Gör så här
  Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen.
  Slå av/skruva ur alla säkringar.
  Slå på jordfelsbrytaren. Slå till/skruva i varje säkring, en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter.
  Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen
  tills den felaktiga apparaten är lokaliserad.
  Vid fel på anläggningen, ring felanmälan på Riksbyggen, 0771-860 860.
 5. Testknapp
  Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen.