Anticimex besiktning av våtutrymmen

OBS! På lappen ni fick i brevlådan om Anticimex besiktning av
våtutrymmen finns en fullmakt på baksidan som ni skall skriva
på om ni inte är hemma när de kommer.
Mvh Styrelsen