Påminnelse om Anticimex besiktning av våtutrymmen

OBS! På lappen ni fick i brevlådan om Anticimex besiktning av
våtutrymmen finns en fullmakt på baksidan som ni skall skriva
på om ni inte är hemma när de kommer.
Se tidigare meddelande på hemsidan från 2022-03-02 under ”Nyheter”
Mvh Styrelsen