Grovsopning av gator

På Tisdag den 19/4 kommer man ock grovsopar.
Sopa ut gruset från kanterna av gatan så får de
med sig mera denna gång.
Senare kommer de och finsopar.

/ Tobbe