Infoblad april 2022

Angående kommande fönsterbyten
Provmontering kommer att göras av firma IPT i en 5;a i slutet av maj.
Preliminär byggstart i augusti 2022 det vill säga efter sommarsemestern.
Så här långt fortfarande osäkert var i området arbetet kommer att påbörjas.

Sopcontainer
Kommer hit på måndag 2/5.
OBS!
Det kostar mycket för vår förening att ta hit containrar så om du har
mycket byggavfall, garderober och andra stora saker kan du väl hyra
vår släpvagn och åka till tippen.
Varje år står det tex hela garderober och annat som inte är i delar,
stora grenar som inte är uppdelade i mindre bitar.
Var noggrann med att packa containern rätt så den rymmer mycket.

P-tillstånd
EPA-traktorer och A-traktorer måste ha ett P-tillstånd
för att få stå på en besöksparkering.

Hemsidan
Det är viktigt att du som bor i vår förening anger att du vill följa hemsidan,
det gör du genom att skriva in dig e-postadress på första sidan.
Då får du ett e-postmeddelande så fort något nytt lägges in på sidan.

Finsopning
Finsopning av gräsytor och annat kommer att påbörjas under vecka 18.