Start av fönserbyten.

Inför kommande fönsterbyte i föreningen så kommer vi att behöva
uppställningsytor för nya resp. gamla fönster.

På Piteåvägens parkering kommer vissa ytor att behövas,
markering av område kommer att finnas.

På vändplan Piteåv. 13-15  så kommer en container att placeras
samt vid vändplan Piteåv. 85.

Är det några funderingar så hör av er till fönstergruppen i styrelsen.
Lennart Grönblad
Lena Jonsson
Sonny Lundberg ”

Mvh
Sonny