Container på bouleplanen

Hej, den är till för fönsterbytet och endast det!
Du får inte slänga något annat i den!
/ Styrelsen