Sopning av våra gator

Nu har de grovsopat våra gator.
Senare, vet ej exakt när, kommer de och finsopar det som är kvar.
Det betyder att de sopar bort gruset som ligger på gräsmattor
och det de inte fick med vid första sopningen.

Har du grus på gräset som du vill sopa bort, sopa ut det i gatan
så får det bort det vid finsopningen.

/ Styrelsen