Containern tas bort

På tisdag 22 juni kommer containern att tas bort.
Dörrarna får inte öppnas så om du vill slänga något
måste du slänga det över kanten.
Det du slänger får inte sticka upp över kanten på containern.

Ny Container

På fredag 28 maj kommer det en ny container.
OBS! Slänger du större grenar eller delar av träd
måste du kapa ner dessa i mindre bitar så att inte
containern blir fylld med luft.
Packa den bra så får man plats med mycket.

Infoblad april 2021

Årsstämma 2021
Föreningen kommer att ha årsstämma 2021-06-16,
separat kallelse kommer om detta.

Container
Vi kommer ta hit en container på måndag den 10 maj,
då har du möjlighet att slänga allt utom miljöfarligt gods.
Har du stora buskar du vill slänga, kapa ner dem i mindre bitar
så inte containern fylles med luft.

Stenplattor
Ovanför stora lekparken ligger det överblivna stenplattor
som du kan hämta innan containern kommer hit, om du har behov.

Fukt på vinden
Med anledning av att det upptäckts takläckage vid genomföringar
för avlopp och ventilation genom tak på några av lägenheterna
uppmanas samtliga att göra tillsyn på sin vind efter eventuella fuktrosor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen