Projekt Elbilsladdning

Som tidigare meddelats vid årsmötet så kommer föreningen att bygga om elfördelningen i garagen så att det skall bli möjligt att ladda elbil i garagen. Detta innebär att det blir nya ledningar i garagen.
Arbeten med grävning startas denna vecka.

För att kunna förlägga kabel i garagen kommer vi att behöva tillgång till den bakre väggdelen där motorvärmarna sitter, detta gör vi i etapper och varje garageinnehavare kommer att informeras vad som kan behöva flyttas då det blir dags.

De befintliga motorvärmarna kommer att finnas kvar som tidigare. Laddboxarna kommer att sättas upp i takt med behovet i föreningen, vi kommer att återkomma med mer information då det blir klart.