Infoblad för december 2018

Montering av kylaggregat
Har du planer på att skaffa ett kylaggregat eller liknande som fästes på ytterväggen måste du innan du gör det kontakta styrelsen.

Garagedörrar som var svåra att öppna
De garagedörrar som var svåra att öppna i vintras på grund av att asfalten reste sig skall åtgärdas vecka 51, man kommer att höja upp hela dörren.
Detta gäller på Piteåvägen vid undercentralen på den södra längan samt några garage på Haparandavägens nedre garage, länga mot söder.

Container till jul
Som tidigare tar vi inte hem någon container till julen.

Belysningen på multiarenan
Den har varit trasig en längre tid men nu skall den åtgärdas med nya armaturer.

Parkeringsbolag
Styrelsen har beslutat att byta parkeringsbolag som kollar felparkerade bilar hos oss. Det nya bolaget blir Stenstadens Parkering AB och de börjar köra här 2019-05-01.
Då förlänges tiden för i och urlastning till 15 minuter.

Infoblad för november 2018

Borttagning av björkar
Som tidigare beslutats tas 3 björkar bort vid uppfarten till övre Piteåvägen.
Styrelsen beslutade även att ta bort den nedersta björken till höger om gångvägen upp mot ”tarmen” och delar av buskarna närmast parkeringen
så att det lättare får plats med en bil på vänstra platsen på parkeringen.
På parkeringen bakom denna, mot garagets baksida skall även de två björkarna som står närmast parkeringen tas bort för att minsta skadorna på bilarna.
Styrelsens ambition är att för varje träd som tas bort skall ett nytt träd av lämpligare sort planteras.

Höjning av årsavgiften
Styrelsen beslutad om en höjning av årsavgiften fr o m januari 2019 på grund av höga kostnader för snöröjning i vintras, rep av takrasskydd och för att bädda för framtidens planerade renoveringar.
För boendet blir höjningen 3%, för garage, motorvärmarplatser och MC-garage har höjningen ej genomförts, under minst 20 år, när vi tidigare haft höjning på boendet, därför blir höjningen för dessa 10%.

Borttagning av bollplank
Mellan garagen på övre Haparandavägen finns ett gammalt bollplank med basketkorg som sällan användes. Detta försvårar snöröjningen mellan garagen och snön måste köras iväg över Haparandavägen och tippas där vilket medför en ökad kostnad.
Styrelsen beslutade att ta bort planket och hänvisar till Multiarenan.

 

Infoblad för september 2018

Trasiga takrasskydd
Kommer att repareras innan vintern och de kommer att använda skylift på en del ställen där det blir nödvändigt.

Rensning av takrännor
Om du har behov av att rensa dina hängrännor från löv och annat kan du låna en lövrensare på ett långt skaft så du kan stå på marken och nå upp till rännan.
Den ligger i undercentralen och en nyckel dit kan du låna av någon i styrelsen.

Byta till Aliansfläkt i köket
Om du skall byta fläkt i köket till en Aliansfläkt som kan samköras med takfläkten, vilket är rekommenderat, har Riksbyggen elektriker som klarar av detta.

Målningen av husens långsidor
Målningen i år kommer att avslutas denna vecka och ställningarna kommer att tas ner, resterande hus Haparandavägen 68-92, kommer att målas nästa år.

Leksaker utspridda i stora lekparken
Det har köpts hem en låda som står i lekparken. Den är till för att lägga in alla  leksaker som ligger utspridda i stora lekparken. Det bör göras av en förälder varje gång man lämnar lekparken. Det är nu extra viktigt när det går mot vinter.

Hundkiss
Ännu en gång måste vi vädja till de som rastar sina hundar och låter dem kissa och ibland göra annat inom vårt område. Om en hund kissar på ett ställe så kommer nästa hund som passerar detta kisställe också att kissa där för att markera sitt revir. SNÄLLA !!! Se till att INTE hunden kissar inom vårt område utan markera att det inte är tillåtet och gå ut i skogen där den kan få göra sina behov och plocka upp efter den om den bajsar.

Kattägare
Vi har fått klagomål, IGEN, om att katter besöker grannar, går in i deras hus, ligger på deras möbler på uteplatser. Vissa personer är allergiska mot katter och får svåra problem om en katt kommer i närheten, eller har legat i en soffa där de sedan sätter sig. DU har ansvar på var dina katter går och kan inte bara släppa ut dina katter för de vet inte om detta.

Infoblad för augusti 2018

Trasiga snö-rasskydd
Kommer att repareras innan vintern.

Gräsklipparna och bensin till dessa
När du använt en klippare, tanka upp den så den inte står med tom tank.

Målning av P-rutor
Kommer att utföras innan vintern, en del rutor kommer också justeras
i bredden för att få lite extra plats med bilen.

Målningen av husens långsidor
Målningen fortsätter som planerat och de hoppas att hinna med tom Pi 51-85
om vädret tillåter. Resterande hus målas nästa år.

Vår hemsida
Kommer snart att göras om helt, då kommer du själv få anmäla dig att du vill
ha nyhetsbrev, som då mailas ut automatiskt bl a.

Sopsortering
De flesta sköter sopsorteringen helt perfekt men det finns några som inte
sorterar sina sopor, snälla börja sortera om du inte gör det.

Infoblad för juni 2018

Multiarenan
Det förekommer då och då att grupper från andra delar av Granloholm kommer till vår arena. Den regel vi har i dag är att det är våra ungdomar som har tillträde till arenan. Är man tillsammans med någon av våra ungdomar får de naturligtvis vara här, men inte grupper av enbart utomstående. Det förekommer också att de är på arenan efter kl 22.00 vilket inte är tillåtet på grund av att boende blir störda. De som bor närmast kan väl prata ihop sig om att hjälpas åt att informera de som är på arenan, att det är vår arena och att man inte får vara där och spela efter kl 22.00.

Container
Kommer att tas bort på onsdag 13/6.

Dagvattensystem
Vi kommer att undersöka funktionen av vårt dagvattensystem och dräneringarna vi har runt husen för att få en bild på hur de är gjort och att de fungerar som det är tänkt.

Målningen av husens långsidor
Målningen fortsätter som planerat och det har tagits beslut om att även måla alla garagen. När det är dags för att bygga ställning och måla kommer en avisering ut i god tid.

Vår hemsida
Titta gärna på vår hemsida, www.brfnorrskenet.se och kom med förslag på innehållet och vad du tycker borde ändras.

Infoblad för maj 2018

Vårstädning av gårdsgrupper
Efter denna vinter med så mycket snö har flera träd och buskar givit vika för snömängden. De som är ansvariga för sin gårdsgrupp måste innan man har städdag gå runt i sitt område och se vad som måste göras. Måste buskar klippas ner, grenar som sticker ut eller skymmer belysning, tas bort, osv. Det är allas ansvar att hjälpa till på städdagen om man inte är sjuk, ofärdig och inte orkar med. När städdagen blir av bestämmer varje grupp själva.

Container
Kommer att ställas upp på bouleplanen vid stora lekparken den 14/5. Där får man INTE slänga miljöfarligt gods som tex färg och elektronik. Om man slänger större delar av träd, kapa ner de i mindre bitar, större möbler, garderober, slå ihop dessa så de blir platta så att inte containern bara innehåller luft. Varje tömning kostar pengar och när första containern är full tas det hem en till så den får inte överfyllas så något sticker ovanför sidorna på containern.

Årsstämma
Årsstämman har hållits den 7/5 och bifogat i mailet finns en lista på nuvarande styrelse och deras kontakuppgifter.

Sopning av våra gator
Leif kommer att sopa färdigt när snön är borta och då även ta gräsytor där det hamnat grus.

Genomfart via Piteåvägen
Det förekommer genomfart av bilar via Piteåvägen när de skall till Haparandavägen och måste ni göra det, KÖR SAKTA på grund av många barn som är ute i områder.

Infoblad för april 2018

Genomgång av samtliga motorvärmare i garagen
Som meddelades i november 2017 har nu styrelsen varit in i samtliga garage och inventerat motorvärmarstolparna och tiduren. Det har noterats en del anmärkningar, de som fått en anmärkning kommer att kontaktas senare. Har du ett trasigt tidur måste du meddela styrelsen om detta så får du ett nytt. Viktigt är att man ALLTID skall använda timern när man kopplar in motorvärmaren på bilen.

Container
Vi skall som vanligt ta hem en container inför vårstädningen men när det blir måste vi återkomma till när vi ser att snön är borta så det går att städa.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 7 maj kl 19.00. Separat kallelse om detta kommer att delas ut till samtliga hushåll.

Sopning av våra gator
Leif kommer att börja sopa våra gator kommande vecka, därför är det viktigt att man sopar ut gruset från kanterna så att han får med det mesta när han sopar.

OBS! Han vill att ni sopar ut gruset så att det inte bildas högar eller strängar med grus för det kan då sprätta tillbaka mot kanterna när han sopar med maskinen.

Infoblad för mars 2018

Skottning av tak

Takskottningen är nu klar och det har kommit en del frågor från boende om olika saker under arbetets gång som vi här skall ge svar på. Grundtanken från oss var att bara ta bort snö där det var stora mängder på taken med stora överhäng, inte att skotta rent på alla tak. Detta gör att alla tak inte är skottade lika mycket. När det sedan gäller sidor på husen där det finns altaner med tak nedanför ansåg vi att risken var för stor att altantaken skulle skadas så därför är dessa sidor inte skottade. Snö som hamnat framför fönster har Leif med största försiktighet skrapat ner men inte kunnat komma åt överallt på grund av att det finns staket, buskar och träd i vägen. Frågan om snedbelastning av taken när det bara är skottat på den ena sidan på huset. Där har det konstaterats att det inte föreligger någon fara.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i början av maj och kallelse kommer att lämnas ut i god tid. Har du någon motion du vill ta upp på årsstämman.

Infoblad för februari 2018

Skottning av tak
Skottning skall påbörjas i dag tisdag 6/2 med några man, de måste slutföra andra pågående projekt innan man fortsätter med mera personal. Man börjar med garagen och fortsätter sedan med hustaken. Man kommer inte att skotta alla taken utan bara där de anser att snömängden och drivbildningen är för stor. OBS! Har du ett altantak eller annat tak måste du själv skotta ditt tak och lämna kvar ca 3 dm snö, sedan lägger det ut plyfaskivor på taket för att minska skaderisken på taket. Det är också ditt ansvar att plocka bort saker som står i vägen nedanför taket som kan skadas när de skottar ned snö, tex utemöbler eller annat.

OBS! Om du brukar ha din bil på en parkering bakom ett garage så får du ställa den någon annanstans om skottning pågår! Jag har kontaktat Q-Park och meddelat att de inte får sätta några böter i vårt område from i dag och tom fredag 9/2 kl 19.00.

Sopsortering
Det har varit lite strul med tömningen av våra molocker i vinter på grund av mycket snö. När det låg soppåsar utanför en full behållare öppnade jag den och stoppade in påsarna och såg att det finns de som slarvar och slänger vinflaskor i brännbart avfall samt kartong i både brännbart och matavfall. Är du osäker på vad du får slänga, tag dig tid och läs i det lilla häftet vi fick och åk till en återvinnings-station med de du inte kan slänga hos oss. Tag ditt ansvar för vad du slänger.

Hundkiss
Nu när snön är vit och ren syns det mycket väl när hundar kissar i vårt område och det är inte så mysigt när små barn är ute och leker om hamnar i kisset. Som det påpekats tidigare. Låt INTE din hund kissa i vårt område