Infoblad juni 2019

Växter nära husväggar.
Nu är husens långsidor snart målade och vi vill påminna er om att inte plantera växter för nära väggarna, det skadar väggarna.

Rökförbud på lekplatser.
För att vi skall följa de nya reglerna som kommit om lekplatser kommer vi sätta upp skyltar om att det är rökförbud på lekplatsen. Det kommer även sättas upp skyltar som visar var lekplatsen finns och telefonnummer 112 som skall hjälpa främmande personer som besöker lekplatsen om var de är, om en olycka skulle inträffa.

Vad gäller föreningens gräsklippare.
Om en gräsklippare inte fungerar, meddela detta till någon i styrelsen och måste den lämnas in till Servicecentralen och du har en bil som den kan rymmas i, kör gärna in den själv.

När du lånat en klippare och ställer tillbaka den, är det bra för maskinen om den inte är tom på bensin.

Gemensam utrustning.
En inventering skall göras på gemensam utrustning som finns att låna, listan kommer senare.

Matavfall i bruna påsen.
Fyll inte de bruna påsarna för mycket, den måste kunna rullas ihop och stängas för att slippa lukt och flugor.

COMHEM
Som meddelats tidigare stänger COMHEM det analoga utbudet i början av oktober, har du problem med det digitala utbudet får du ringa COMHEM på nr 90222.

Grävningar i området.
Det pågår grävningar i området på grund av att vi gör en kontroll/utredning av dagvatten och dräneringar kring husen.

Infoblad april 2019

Mätning av fukt i husens bottenplatta.
Mätningarna kommer att fortsätta i flera av husen för att få en bättre bild av hur det ser ut i helhet. De som blir berörda kommer att informeras innan det sker och det är av stor vikt att de tillåts gå in med huvudnyckel, om ni inte är hemma, och det godkänns via fullmakten du skriver på.
Kan de inte gå in på planerad dag måste de återkomma och det medför en merkostnad
för föreningen.

Nycklar till släpvagnen och förrådet med bord och stolar.
Alla i styrelsen har nycklar till dessa förråd. Ett litet tips bara…
Planera hämtningen av nyckel i god tid om det är möjligt och kolla när det passar att hämta den. Man kanske har jobbat natt och sover på dagen eller inte vill bli störd
av andra orsaker. Ring gärna dagen innan du skall hämta nyckeln.

Grillar
Nu blir det snart dags att ta fram grillen, om du har en gasolgrill är det mycket viktigt
att du kollar så att slangar och kopplingar håller tätt.
När du grillar får du inte ha grillen på altanen eller nära väggen på huset.

Hundar
Ännu en gång måste vi vädja till de som rastar sina hundar och låter dem kissa och ibland göra annat inom vårt område. Om en hund kissar på ett ställe så kommer nästa hund som passerar detta ställe också att kissa där för att markera sitt revir. SNÄLLA !!! Se till att INTE hunden kissar inom vårt område utan markera att det inte är tillåtet och gå ut i skogen där den kan få göra sina behov och plocka upp efter den om den bajsar.

Katter
Vi har fått klagomål, IGEN, om att katter besöker grannar, går in i deras hus, ligger på deras möbler på uteplatser. Vissa personer är allergiska mot katter och får svåra problem om en katt kommer i närheten, eller har legat i en soffa där de sedan sätter sig. DU har ansvar på var dina katter går och kan inte bara släppa ut dina katter för de vet inte om detta.
De som har fågelhus drabbas av katter som lurpassar på fåglar som äter frö från marken
och det är tråkigt att se katter som tar fåglar som de ger mat till.

MC-garaget
Om du hyr en plats i MC-garaget gäller det för en MC, har du två MC blir hyran det dubbla. Riksbyggen arbetar med att göra en kö-lista på deras hemsida där du själv kan ställa dig i kö för en plats.

Nytt P-bolag.
Den första maj, 2019-05-01 börjar Drakstadens Parkering AB att åka runt hos oss och kolla felparkeringar, då börjar också nya tiden för i- och urlastning att gälla, 15 minuter.
Det är ej tillåtet att parkera i 15 minuter utan bara stanna för i- och urlastning.

Inventering av altaner
Den 15/5 börjar inventeringen av alla altaner för att få en dokumentation på att de är riktigt gjorda och hållbara för allas säkerhet.

Container
Den 6/5 kommer en container att tas hem och ställas på vanliga platsen ovanför stora lekparken.

GDPR
Styrelsen har gått en GDPR-utbildning och arbetar enligt den.

Infoblad februari 2019

Renovering av våtutrymme
Vid renovering av våtutrymmen tar föreningen kostnaden för ev
byte av golvbrunnar men flytt av golvbrunnar får den boende själva
bekosta detta.

Byggstopp på altaner
Byggstopp på altaner och inglasningar gäller fortfarande!
Styrelsen arbetar med att ta fram en inventering av befintliga altaner
och kontroll av konstruktionerna.
Styrelsen återkommer med vilka regler som gäller i framtiden.

Årsstämma
Måndag den 2019-05-13, kl 19.00 är det årsstämma i Kvartershuset
Tegelbacken.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/4.
Lämnas till Tony Nordström på Piteåvägen 83
eller via mail till tony.nordstrom@live.se

Ny hemsida
Vi skall snart lägga ut vår nya hemsida, det betyder att alla som vill
ha information om nyheter på sidan måste själva ange att detta.
Ange din e-post så kommer ett mail till dig så fort sidan uppdateras
och det betyder också alla i en familj kan göra detta och få ett mail
om nyheter.

På första sidan kan du se:
DU FÅR ETT AUTOMATISKT UTSKICK NÄR INFORMATION LÄGGS TILL
Du följer denna blogg (hantera).

Infoblad januari 2019

Renovering av våtutrymme
Har du planer på att renovera ett våtutrymme, kontakta alltid Riksbyggen
innan du börjar för att få information om vilka regler som gäller.

Garagedörrar som var svåra att öppna
De garagedörrar som var svåra att öppna förra vintern är nu åtgärdade,
om problemet kvarstår får du kontakta Riksbyggen Felanmälan.
Får du isbeläggning under dörren finns det Tö-salt i undercentralen och nyckel dit kan du låna av någon i styrelsen.

Is på multiarenan
Några familjer har börjat spola is på Multiarenan med ser över olika möjligheter det finns för att enklare kunna spola vatten där, för det tar lång tid med bara en trädgårdsslang.

Parkeringsbolag
Styrelsen har beslutat att byta parkeringsbolag som kollar felparkerade bilar hos oss. Det nya bolaget blir Drakstadens Parkering AB och de börjar köra här 2019-05-01.
Då förlänges tiden för i och urlastning till 15 minuter.