Infoblad november 2021

Snöskottning med snöslungan
Denna vinter kommer jag (Torbjörn) inte att köra snöslungan på grund av hälsoskäl.
Styrelsen undrar nu om det finns någon i föreningen som kan tänkas
göra detta mot en ersättning.
Du kommer att få utbildning på hur maskinen fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Byta av golvbrunn
Till dig som planerar att byta någon av golvbrunnarna i tvättstuga eller toalett, informera styrelsen om detta innan du utför bytet.

Motioner till årsstämman
Motioner till årsstämma 2022 måste lämnas till Tony Nordström senast sista januari.

Riksbyggens hemsida
Gå in på mittriksbyggens hemsida för fortlöpande information om du inte redan gör det.                                                                        

Test av jordfelsbrytaren
Stäng av datorer, tv och annan elektronik innan du fortsätter.
Gå till steg 5, se nedan. Testa med den blå knappen. Belysningen inomhus ska då slockna vilket innebär att jordfelsbrytaren fungerar och den kan då återställas.
Hager

 1. Jordfelsbrytaren
  Kompletterar skyddet motelektriska personskador och bränder.
 2. Om jordfelsbrytaren slagit ifrån
  beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
 3. OBS!
  Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
 4. Gör så här
  Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen.
  Slå av/skruva ur alla säkringar.
  Slå på jordfelsbrytaren. Slå till/skruva i varje säkring, en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter.
  Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen
  tills den felaktiga apparaten är lokaliserad.
  Vid fel på anläggningen, ring felanmälan på Riksbyggen, 0771-860 860.
 5. Testknapp
  Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen.

Infoblad oktober 2021

Det är viktigt att noggrant stänga luckorna på sopbehållarna.
Fyll inte soppåsarna för mycket, de måste gå att stänga riktigt.

Låscylindrar på hus och garage är den boendes ansvar och
inte föreningens. Har du fel på en låscylinder, ring felanmälan
på telefon 0771-860 860.

Har du knepigt fel med elen i huset, tex spisen har inte full kraft,
kolla dina 3 huvudsäkringar som finns i skåpet vi entrén
innan du ringer felanmälan.

Infoblad september 2021

Nya motorvärmaruttag är monterade i några garagelängor, information och nycklar kommer att läggas i din brevlåda.

Var uppmärksam på dina hängrännor och brunnar, det kanske rinner över i en hängränna eller en brunn kanske inte tar undan vattnet.
Det är viktigt att du felanmäler eventuella fel så det får åtgärdas.

Släpvagnen lagad!

Nu är släpvagnen lagad! Det är utbytt ärgade kopplingar och stift, bytt alla lampor.
Någon hade även lyckats ta bort och koppla in sladden fel som tillhör vagnen.
Nu har jag märkt den, silverfärg uppåt.
PS! Blir det något fel på släpvagnen, hör av dig till någon i styrelsen.

Utbyte av motorvärmare

Under vecka 38 kommer motorvärmare att bytas ut i en del av garagen.

Det gäller garage G4 (768-774), G5 (775-784), G6 (785-790) på övre Haparandavägen,
samt G2 (711-727) på Piteåvägen.

Dessa har haft separata timers med sladd.
Ingen åtgärd behövs av boende! Finns frågor kontakta Sonny Lundberg 070-336 22 21

Mvh
Sonny

Gräsytan nedanför HP 56-66

Nu är ytan där det stod containrar i vintras iordningsställd.
Matjord och gräsfrö finns där och ytor med frystorkat gräs
skall också iordningsställas.
Vänligen, informera era barn att man INTE skall gå på detta.
Använd grusgången som finns högre upp mot husen.
Tack på förhand!

Infoblad maj 2021

Dräneringsarbeten
Information om statusen på dräneringen kommer att läggas ut på hemsidan.

Städdag
Nu närmar vi oss städdag i våra olika gårdsgrupper, den ansvarige kommer med kallelse.

Finsopning
Sopning av våra gator och gräsytor där det ligger grus pågår.

Infoblad april 2021

Årsstämma 2021
Föreningen kommer att ha årsstämma 2021-06-16,
separat kallelse kommer om detta.

Container
Vi kommer ta hit en container på måndag den 10 maj,
då har du möjlighet att slänga allt utom miljöfarligt gods.
Har du stora buskar du vill slänga, kapa ner dem i mindre bitar
så inte containern fylles med luft.

Stenplattor
Ovanför stora lekparken ligger det överblivna stenplattor
som du kan hämta innan containern kommer hit, om du har behov.

Fukt på vinden
Med anledning av att det upptäckts takläckage vid genomföringar
för avlopp och ventilation genom tak på några av lägenheterna
uppmanas samtliga att göra tillsyn på sin vind efter eventuella fuktrosor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Infoblad februari 2021

Timern i garaget
Timern i garaget måste alltid användas för att minimera strömförbrukningen.
Har du frågor om detta, kontakta någon i styrelsen.

Fortkörning i området
Fortkörning i området förekommer, det är viktigt att hålla låg fart så inga olyckor inträffar!

Hundkiss
Mycket hundkiss finns på stolpar i området, snälla, gå utanför områden med hunden
innan du låter den kissa!

Skottning av altantak
Snörakor för altantak finns att låna, de finns i undercentralen på Piteåvägen,
styrelsen har nycklar som du kan låna.
Husets tak får EJ beträdas på grund av skaderisken.