Snö på altantak!

Här kommer en liten påminnelse från Styrelsen.
Har du mycket snö på ett altantak och vill vara säker på att inget händer,
låna en snöraka som ligger i undercentralen och skala bort lite snö.
Nu när det skall bli varmt och fuktigt kan det annars bli mycket tung snö
som ligger på ditt altantak
Mvh
Styrelsen

Infoblad februari 2021

Timern i garaget
Timern i garaget måste alltid användas för att minimera strömförbrukningen.
Har du frågor om detta, kontakta någon i styrelsen.

Fortkörning i området
Fortkörning i området förekommer, det är viktigt att hålla låg fart så inga olyckor inträffar!

Hundkiss
Mycket hundkiss finns på stolpar i området, snälla, gå utanför områden med hunden
innan du låter den kissa!

Skottning av altantak
Snörakor för altantak finns att låna, de finns i undercentralen på Piteåvägen,
styrelsen har nycklar som du kan låna.
Husets tak får EJ beträdas på grund av skaderisken.