Infoblad november 2022

Fönsterbyten
På grund av sen leverans av sista gruppen fönster från fabriken
påbörjas sista etappen i början av vecka 47 men det betyder inte
direkt några förseningar och de kommer till avslut i december.

Molokerna där vi slänger våra sopor
Det är viktigt att vi hjälps åt att skotta bort snön runt molokerna
annars kan inte de tömmas, när de tömmer dessa måste de kunna
gå runt varje molok.

Målning av ytterdörrar, felande låskolvar
Planerar du att måla om ytterdörrar och annat på utsidan måste
du ta upp det med styrelsen.
Låskolvarna på dina ytterdörrar är ditt ansvar och måste anmälas
till felanmälan och du får stå för kostnaden.

Höjning av avgifter
Våra hyresavgifter och andra avgifter för garage, parkering osv
kommer att höjas från 2023, detta har meddelats via e-post till samtliga.

/ Styrelsen

Fönsterbyten etapp 6

Uppdaterat datum för etapp 6 finns att läsa
under ”Dokumentlista” ”Fönsterbyten”.
Etapp 6, V46-50, Haparandav. 56-80, 88-92
Informationsmöte 9/11
Tegelbackens samlingslokal

Infoblad september 2022

Vattenskador
På grund av att vi haft problem med vattenskador
vill styrelsen att du håller lite koll hängrännor och stuprännor
som inte är täta. Se till att silarna på stuprännorna är rena
och att hängrännorna på låga sidorna inte är fulla med skräp.

Titta gärna på kranarna för inkommande vatten,
på fyrorna finns de i tvättstugan bakom en lucka på väggen,
på femmorna finns de i förrådet på bottenvåningen bakom
en lucka på väggen, kolla bara så det inte droppar vatten från kranarna.
Skulle du se något av detta gör en felanmälan till Riksbyggen.

Lucka i taket upp till vinden.
Enligt våra stadgar paragraf 26 är detta den boendes ansvar,
likvärdigt med en innerdörr som är felande.

Infoblad augusti 2022

El-sparkcyklar
När du kommer hit med en el-sparkcykel
var noggrann med var du ställer den!
Den får inte stå på någon vändplan
eller ute i gatan så den hindrar trafiken.

El-gräsklippare
Föreningen har köpt in 3 st el-gräsklippare
och de står i de förråd där klipparna står.

När du klippt, sätt batteriet på laddning
så klipparen fungerar för nästa som skall ha den.

I förrådet på övre Haparandavägen är strömmen
påkopplad hela tiden.

I förrådet på nedre Haparandavägen är strömmen
påkopplad när områdesbelysningen är tänd.
I förrådet på Piteåvägen skall ström kopplas in
så snart det går men i dagsläget får du som använt
klipparen ta hem laddare och batteri och ladda det hemma.
När batteriet är laddat får du ställa tillbaka det i förrådet.

Klippning med Åk-gräsklipparen
Vi vill se om det finns någon som är villig att ta på sig
arbetet med att klippa gräset på föreningens allmänningar.
Det tar ca 3 timmar att klippa allt och den som klipper
får naturligtvis en ersättning för detta.
Den som skall klippa får också en instruktion på hur
klipparen fungerar.

Start av fönserbyten.

Inför kommande fönsterbyte i föreningen så kommer vi att behöva
uppställningsytor för nya resp. gamla fönster.

På Piteåvägens parkering kommer vissa ytor att behövas,
markering av område kommer att finnas.

På vändplan Piteåv. 13-15  så kommer en container att placeras
samt vid vändplan Piteåv. 85.

Är det några funderingar så hör av er till fönstergruppen i styrelsen.
Lennart Grönblad
Lena Jonsson
Sonny Lundberg ”

Mvh
Sonny

Infoblad april 2022

Angående kommande fönsterbyten
Provmontering kommer att göras av firma IPT i en 5;a i slutet av maj.
Preliminär byggstart i augusti 2022 det vill säga efter sommarsemestern.
Så här långt fortfarande osäkert var i området arbetet kommer att påbörjas.

Sopcontainer
Kommer hit på måndag 2/5.
OBS!
Det kostar mycket för vår förening att ta hit containrar så om du har
mycket byggavfall, garderober och andra stora saker kan du väl hyra
vår släpvagn och åka till tippen.
Varje år står det tex hela garderober och annat som inte är i delar,
stora grenar som inte är uppdelade i mindre bitar.
Var noggrann med att packa containern rätt så den rymmer mycket.

P-tillstånd
EPA-traktorer och A-traktorer måste ha ett P-tillstånd
för att få stå på en besöksparkering.

Hemsidan
Det är viktigt att du som bor i vår förening anger att du vill följa hemsidan,
det gör du genom att skriva in dig e-postadress på första sidan.
Då får du ett e-postmeddelande så fort något nytt lägges in på sidan.

Finsopning
Finsopning av gräsytor och annat kommer att påbörjas under vecka 18.