Infoblad december 2022

Motioner till årsstämman 2023
Planerar du att skriva en motion till årsstämman
måste den vara inlämnad till ordföranden Tony
Piteåvägen 83 senast 1:a februari.

Motorvärmare på baksidan garaget på Haparandavägen.
Luckan på motorvärmarna brukar frysa fast,
därför kommer vi montera upp små plåttak
ovanför värmarna för att slippa detta.

Infoblad november 2022

Molokerna där vi slänger våra sopor
Det är viktigt att vi hjälps åt att skotta bort snön runt molokerna
annars kan inte de tömmas, när de tömmer dessa måste de kunna
gå runt varje molok.

Målning av ytterdörrar, felande låskolvar
Planerar du att måla om ytterdörrar och annat på utsidan måste
du ta upp det med styrelsen.
Låskolvarna på dina ytterdörrar är ditt ansvar och måste anmälas
till felanmälan och du får stå för kostnaden.

Höjning av avgifter
Våra hyresavgifter och andra avgifter för garage, parkering osv
kommer att höjas från 2023, detta har meddelats via e-post till samtliga.

/ Styrelsen

Infoblad september 2022

Vattenskador
På grund av att vi haft problem med vattenskador
vill styrelsen att du håller lite koll hängrännor och stuprännor
som inte är täta. Se till att silarna på stuprännorna är rena
och att hängrännorna på låga sidorna inte är fulla med skräp.

Titta gärna på kranarna för inkommande vatten,
på fyrorna finns de i tvättstugan bakom en lucka på väggen,
på femmorna finns de i förrådet på bottenvåningen bakom
en lucka på väggen, kolla bara så det inte droppar vatten från kranarna.
Skulle du se något av detta gör en felanmälan till Riksbyggen.

Lucka i taket upp till vinden.
Enligt våra stadgar paragraf 26 är detta den boendes ansvar,
likvärdigt med en innerdörr som är felande.

Infoblad augusti 2022

El-sparkcyklar
När du kommer hit med en el-sparkcykel
var noggrann med var du ställer den!
Den får inte stå på någon vändplan
eller ute i gatan så den hindrar trafiken.

El-gräsklippare
Föreningen har köpt in 3 st el-gräsklippare
och de står i de förråd där klipparna står.

När du klippt, sätt batteriet på laddning
så klipparen fungerar för nästa som skall ha den.

I förrådet på övre Haparandavägen är strömmen
påkopplad hela tiden.

I förrådet på nedre Haparandavägen är strömmen
påkopplad när områdesbelysningen är tänd.
I förrådet på Piteåvägen skall ström kopplas in
så snart det går men i dagsläget får du som använt
klipparen ta hem laddare och batteri och ladda det hemma.
När batteriet är laddat får du ställa tillbaka det i förrådet.

Klippning med Åk-gräsklipparen
Vi vill se om det finns någon som är villig att ta på sig
arbetet med att klippa gräset på föreningens allmänningar.
Det tar ca 3 timmar att klippa allt och den som klipper
får naturligtvis en ersättning för detta.
Den som skall klippa får också en instruktion på hur
klipparen fungerar.