Infoblad februari 2023

Isbanan på Multiarenan
Många är mycket imponerade och glada över isbanan och tycker att de
som skottat bort all snö och ordnat med isen och snön har gjort ett
mycket bra jobb och många uppskattar det mycket.

Till er som jobbat med isen vill styrelsen rikta ett mycket stort tack!

Motorvärmare:
Motorvärmaruttagen i garagen och utomhus har 6A säkringar samt
jordfelsbrytare, normalt sammanbyggda.
Det innebär att det går att belasta med 1380W.
Anledningen till denna dimensionering är att strömmen inte skall bli
för hög i ledningarna samt att centralerna inte skall överbelastas.
Det finns även temperaturavkänning i uttagen så att de inte går i onödan.

Nya reglercentral för värme:
Vid årsskiftet byttes den reglercentral som finns i UC (Undercentral)
vid Piteåvägen. Den nya värmecentralen med olika givare skall göra
att anpassa värmen ut till vattenradiatorerna på ett optimalt sätt.

I vissa fall har det gjort att den gamla inställningen som finns
i radiatorerna inte harmoniserar med varandra och i vissa fall
har de inte alls fungerat.

Om ni upplever att det är alltför låg eller hög temperatur i Er lägenhet
så skall detta felanmälas till Riksbyggen, beroende på var man mäter
så skall en temperatur ligga mellan 20-23 grader.
Vid hastiga väderomslag händer det att trögheten i husets
konstruktion gör att det tar tid för värmesystemet att kompensera
upp eller ner i temperatur.

Mvh
Styrelsen