Gårdsgrupper

Området är indelat i olika gårdsgrupper. På områdeskartan nedan kan du se vilken
gårdsgrupp du tillhör.
Gruppens uppgift är att sköta sitt område vad gäller städning, gräsklippning, buskar etc. Till varje grupp finns ett förråd, där gemensam utrustning, skottkärror, gräsklippare etc, förvaras. På våren har varje gårdsgrupp en städdag då man snyggar till i sitt område.

Gårdsgruppsrepresentanter

Gårdsgrupp 1  Lena Jonsson, Piteåvägen 3
Gårdsgrupp 2  Anita Grim, Piteåvägen 35
Gårdsgrupp 3  Marisa Fors, Piteåvägen 81
Gårdsgrupp 4
  Lina Palo Misch,  Haparandavägen 34
Gårdsgrupp 5
  Jessica Jonsson,  Haparandavägen 64
Gårdsgrupp 6  Carina Grönros,  Haparandavägen 80

Uppgiftsbeskrivning Gårdsansvarig:
Ansvarar för att kalla till städdag på vår och ev höst.
Ansvarar för att framföra önskemål kring gemensam
trivsel i gårdsgruppens området till styrelsen.
Att välkomna nyinflyttade med en blomma.
Omradeskarta_gardsgrupper