Infoblad augusti 2022

El-sparkcyklar
När du kommer hit med en el-sparkcykel
var noggrann med var du ställer den!
Den får inte stå på någon vändplan
eller ute i gatan så den hindrar trafiken.

El-gräsklippare
Föreningen har köpt in 3 st el-gräsklippare
och de står i de förråd där klipparna står.

När du klippt, sätt batteriet på laddning
så klipparen fungerar för nästa som skall ha den.

I förrådet på övre Haparandavägen är strömmen
påkopplad hela tiden.

I förrådet på nedre Haparandavägen är strömmen
påkopplad när områdesbelysningen är tänd.
I förrådet på Piteåvägen skall ström kopplas in
så snart det går men i dagsläget får du som använt
klipparen ta hem laddare och batteri och ladda det hemma.
När batteriet är laddat får du ställa tillbaka det i förrådet.

Klippning med Åk-gräsklipparen
Vi vill se om det finns någon som är villig att ta på sig
arbetet med att klippa gräset på föreningens allmänningar.
Det tar ca 3 timmar att klippa allt och den som klipper
får naturligtvis en ersättning för detta.
Den som skall klippa får också en instruktion på hur
klipparen fungerar.

Infoblad november 2021

Snöskottning med snöslungan
Denna vinter kommer jag (Torbjörn) inte att köra snöslungan på grund av hälsoskäl.
Styrelsen undrar nu om det finns någon i föreningen som kan tänkas
göra detta mot en ersättning.
Du kommer att få utbildning på hur maskinen fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Byta av golvbrunn
Till dig som planerar att byta någon av golvbrunnarna i tvättstuga eller toalett, informera styrelsen om detta innan du utför bytet.

Motioner till årsstämman
Motioner till årsstämma 2022 måste lämnas till Tony Nordström senast sista januari.

Riksbyggens hemsida
Gå in på mittriksbyggens hemsida för fortlöpande information om du inte redan gör det.                                                                        

Infoblad oktober 2021

Det är viktigt att noggrant stänga luckorna på sopbehållarna.
Fyll inte soppåsarna för mycket, de måste gå att stänga riktigt.

Låscylindrar på hus och garage är den boendes ansvar och
inte föreningens. Har du fel på en låscylinder, ring felanmälan
på telefon 0771-860 860.

Har du knepigt fel med elen i huset, tex spisen har inte full kraft,
kolla dina 3 huvudsäkringar som finns i skåpet vi entrén
innan du ringer felanmälan.

Infoblad september 2021

Nya motorvärmaruttag är monterade i några garagelängor, information och nycklar kommer att läggas i din brevlåda.

Var uppmärksam på dina hängrännor och brunnar, det kanske rinner över i en hängränna eller en brunn kanske inte tar undan vattnet.
Det är viktigt att du felanmäler eventuella fel så det får åtgärdas.