Infoblad april 2021

Årsstämma 2021
Föreningen kommer att ha årsstämma 2021-06-16,
separat kallelse kommer om detta.

Container
Vi kommer ta hit en container på måndag den 10 maj,
då har du möjlighet att slänga allt utom miljöfarligt gods.
Har du stora buskar du vill slänga, kapa ner dem i mindre bitar
så inte containern fylles med luft.

Stenplattor
Ovanför stora lekparken ligger det överblivna stenplattor
som du kan hämta innan containern kommer hit, om du har behov.

Fukt på vinden
Med anledning av att det upptäckts takläckage vid genomföringar
för avlopp och ventilation genom tak på några av lägenheterna
uppmanas samtliga att göra tillsyn på sin vind efter eventuella fuktrosor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Sopning av våra gator på gång

I de närmaste dagarna startar sopningen av våra gator.
Det vore bra om alla kunde sopa ut gruset från sidorna
av gatan så kommer maskinen lättare åt gruset.
Först gör man en grovsopning sedan när all snö och is
är borta finsopar man och tar bort ev grus på gräset intill gatan.
Våren närmar sig, ut och sopa.
/ Styrelsen

Infoblad februari 2021

Timern i garaget
Timern i garaget måste alltid användas för att minimera strömförbrukningen.
Har du frågor om detta, kontakta någon i styrelsen.

Fortkörning i området
Fortkörning i området förekommer, det är viktigt att hålla låg fart så inga olyckor inträffar!

Hundkiss
Mycket hundkiss finns på stolpar i området, snälla, gå utanför områden med hunden
innan du låter den kissa!

Skottning av altantak
Snörakor för altantak finns att låna, de finns i undercentralen på Piteåvägen,
styrelsen har nycklar som du kan låna.
Husets tak får EJ beträdas på grund av skaderisken.

Projekt Elbilsladdning, del 2

Hej!
Arbetet med att bygga om elfördelningen i garagen är nu färdig. Det sista steget med att koppla in styrutrustning samt göra avprovning är nu klar. Tidplanen är att vi skall kunna erbjuda elbilsladdning för de som önskar från och med mitten december. Vi monterar en laddbox på de garageplatser vars ägare önskar en sådan. Garagehyran kommer då att bli ändrad eftersom förbrukningen av el ökar.
Vi kommer att kunna erbjuda laddning på samtliga platser, vi har dock i dagsläget en begränsning på totala antalet laddboxar beroende effektuttaget i vårt kabelnät.
Vi kommer även att ha 4 laddplatser på utomhusparkeringar där det är möjligt att ladda en bil för besökande eller då snabbare laddning önskas. Mer info se nedan.
Bostadsrättsföreningen har erhållit bidrag från Naturvårdsverket med hälften av kostnaden för att installera laddmöjligheter i vår förening.

Att ladda en s.k. Elhybrid bil tar vid normal dagskörning ca 2 timmar (en elbil drar ca 1,5- 2kw/mil). I snitt kör en pendlare i Sverige 15 km.
Om man har en ren elbil så kan tiden bli betydligt längre, de flesta som har sådana bilar laddar på snabbladdningsstationer. Laddtiden beror på hur urladdat det var vid start.

Hur gör du om vill börja att ladda din bil?

  1. Anmäl ditt intresse med garagenummer och namn samt när den skall börja användas. Prata med någon i styrelsen.
  2. Vår montör kommer att installera laddboxen på garageplatsen
  3. Ni får ett klartecken då allt är klart för laddning

Har du laddplats kan du inte samtidigt använda befintligt motorvärmaruttag för ex kupévärmare. (Detta för att vi inte skall få för mycket effekt i våra ledningar)
Observera att laddning med egna laddboxar Ej är tillåten på grund av att våra motorvärmaruttag ej är anpassad för elbilsladdning.

Kostnaden för en garageplats med laddmöjlighet kommer att vara 500 :-/månad (år 2021) inkl. kostnader el och laddare samt garage.
Baserad på snittkostnad för normalbilist, vi kommer att analysera förbrukning under året för att få rimlighet i avgifter om det blir stora ändringar på elpriser.

Användning av allmänladdare Brf. Norrskenet
Allmänladdarna är avsedda för att besökande eller de som vill ha en tillfällig laddning som är snabbare än de laddare som erbjuds i garagen. Laddarna har en högre effekt 3fas 11kW.

Laddarna är placerade på baksida garage G2 Piteåvägen samt vid parkeringen garage G7 Haparandavägen mitt i området. Se ritning
För att kunna ladda så måste man använda ett s.k. RIFID kort/bricka som det i dagsläget går att hyra per dygn. Priset är 35kr/dygn och betalas via Swish till telefon 070-2914080 och hämtas hos nedanstående personer i styrelsen.

I starten så uppmanar vi att undvika platserna för elbilsladdning så gott det går om ni inte skall ladda en bil.
Har ni frågor om detta med elbilsladdning i Brf. Norrskenet så hör av Er.

Tony Nordström 070-606 99 33
Sonny Lundberg 070-336 22 21
Torbjörn Vikström 070-291 40 80
Lena Jonsson 070- 271 91 36

Bilkörning i området

Lekande barn

Hej.
Nu kommer det äntligen bli varmare framöver och det blir flera
barn som är ute och leker. Därför uppmanas alla som måste
köra bil i vårt område att köra väldigt sakta och ha kolla på
alla som är ute och leker.
/ Styrelsen

Hundar och katter

Löst springande hundar och katter

Det har åter igen inkommit klagomål på löst springande katter
som gärna ligger på uteplatser där de inte hör hemma,
eller springer in i främmande hus om dörren är öppen.

Många är allergiska mot katter och mår mycket dåligt om en katt ligger på
deras uteplats eller springer in till dem, tänk på detta när ni släpper ut
katter som ni inte har kontroll på vart de går och vad de gör.

Vad gäller hundar så skall de vara kopplade så att ägaren kan styra
vart hunden gör sina behov och det får inte vara i området.

Riksbyggen har ett blad om hundar och katter som ni kan läsa.

Hundar och katter