Ny Container

På fredag 28 maj kommer det en ny container.
OBS! Slänger du större grenar eller delar av träd
måste du kapa ner dessa i mindre bitar så att inte
containern blir fylld med luft.
Packa den bra så får man plats med mycket.

Gräsytan nedanför HP 56-66

Nu är ytan där det stod containrar i vintras iordningsställd.
Matjord och gräsfrö finns där och ytor med frystorkat gräs
skall också iordningsställas.
Vänligen, informera era barn att man INTE skall gå på detta.
Använd grusgången som finns högre upp mot husen.
Tack på förhand!

Infoblad maj 2021

Dräneringsarbeten
Information om statusen på dräneringen kommer att läggas ut på hemsidan.

Städdag
Nu närmar vi oss städdag i våra olika gårdsgrupper, den ansvarige kommer med kallelse.

Finsopning
Sopning av våra gator och gräsytor där det ligger grus pågår.

Infoblad april 2021

Årsstämma 2021
Föreningen kommer att ha årsstämma 2021-06-16,
separat kallelse kommer om detta.

Container
Vi kommer ta hit en container på måndag den 10 maj,
då har du möjlighet att slänga allt utom miljöfarligt gods.
Har du stora buskar du vill slänga, kapa ner dem i mindre bitar
så inte containern fylles med luft.

Stenplattor
Ovanför stora lekparken ligger det överblivna stenplattor
som du kan hämta innan containern kommer hit, om du har behov.

Fukt på vinden
Med anledning av att det upptäckts takläckage vid genomföringar
för avlopp och ventilation genom tak på några av lägenheterna
uppmanas samtliga att göra tillsyn på sin vind efter eventuella fuktrosor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Sopning av våra gator på gång

I de närmaste dagarna startar sopningen av våra gator.
Det vore bra om alla kunde sopa ut gruset från sidorna
av gatan så kommer maskinen lättare åt gruset.
Först gör man en grovsopning sedan när all snö och is
är borta finsopar man och tar bort ev grus på gräset intill gatan.
Våren närmar sig, ut och sopa.
/ Styrelsen

Infoblad februari 2021

Timern i garaget
Timern i garaget måste alltid användas för att minimera strömförbrukningen.
Har du frågor om detta, kontakta någon i styrelsen.

Fortkörning i området
Fortkörning i området förekommer, det är viktigt att hålla låg fart så inga olyckor inträffar!

Hundkiss
Mycket hundkiss finns på stolpar i området, snälla, gå utanför områden med hunden
innan du låter den kissa!

Skottning av altantak
Snörakor för altantak finns att låna, de finns i undercentralen på Piteåvägen,
styrelsen har nycklar som du kan låna.
Husets tak får EJ beträdas på grund av skaderisken.