Infoblad för november 2018

Borttagning av björkar
Som tidigare beslutats tas 3 björkar bort vid uppfarten till övre Piteåvägen.
Styrelsen beslutade även att ta bort den nedersta björken till höger om gångvägen upp mot ”tarmen” och delar av buskarna närmast parkeringen
så att det lättare får plats med en bil på vänstra platsen på parkeringen.
På parkeringen bakom denna, mot garagets baksida skall även de två björkarna som står närmast parkeringen tas bort för att minsta skadorna på bilarna.
Styrelsens ambition är att för varje träd som tas bort skall ett nytt träd av lämpligare sort planteras.

Höjning av årsavgiften
Styrelsen beslutad om en höjning av årsavgiften fr o m januari 2019 på grund av höga kostnader för snöröjning i vintras, rep av takrasskydd och för att bädda för framtidens planerade renoveringar.
För boendet blir höjningen 3%, för garage, motorvärmarplatser och MC-garage har höjningen ej genomförts, under minst 20 år, när vi tidigare haft höjning på boendet, därför blir höjningen för dessa 10%.

Borttagning av bollplank
Mellan garagen på övre Haparandavägen finns ett gammalt bollplank med basketkorg som sällan användes. Detta försvårar snöröjningen mellan garagen och snön måste köras iväg över Haparandavägen och tippas där vilket medför en ökad kostnad.
Styrelsen beslutade att ta bort planket och hänvisar till Multiarenan.