Infoblad februari 2019

Renovering av våtutrymme
Vid renovering av våtutrymmen tar föreningen kostnaden för ev
byte av golvbrunnar men flytt av golvbrunnar får den boende själva
bekosta detta.

Byggstopp på altaner
Byggstopp på altaner och inglasningar gäller fortfarande!
Styrelsen arbetar med att ta fram en inventering av befintliga altaner
och kontroll av konstruktionerna.
Styrelsen återkommer med vilka regler som gäller i framtiden.

Årsstämma
Måndag den 2019-05-13, kl 19.00 är det årsstämma i Kvartershuset
Tegelbacken.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/4.
Lämnas till Tony Nordström på Piteåvägen 83
eller via mail till tony.nordstrom@live.se

Ny hemsida
Vi skall snart lägga ut vår nya hemsida, det betyder att alla som vill
ha information om nyheter på sidan måste själva ange att detta.
Ange din e-post så kommer ett mail till dig så fort sidan uppdateras
och det betyder också alla i en familj kan göra detta och få ett mail
om nyheter.

På första sidan kan du se:
DU FÅR ETT AUTOMATISKT UTSKICK NÄR INFORMATION LÄGGS TILL
Du följer denna blogg (hantera).

Infoblad för april 2018

Genomgång av samtliga motorvärmare i garagen
Som meddelades i november 2017 har nu styrelsen varit in i samtliga garage och inventerat motorvärmarstolparna och tiduren. Det har noterats en del anmärkningar, de som fått en anmärkning kommer att kontaktas senare. Har du ett trasigt tidur måste du meddela styrelsen om detta så får du ett nytt. Viktigt är att man ALLTID skall använda timern när man kopplar in motorvärmaren på bilen.

Container
Vi skall som vanligt ta hem en container inför vårstädningen men när det blir måste vi återkomma till när vi ser att snön är borta så det går att städa.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 7 maj kl 19.00. Separat kallelse om detta kommer att delas ut till samtliga hushåll.

Sopning av våra gator
Leif kommer att börja sopa våra gator kommande vecka, därför är det viktigt att man sopar ut gruset från kanterna så att han får med det mesta när han sopar.

OBS! Han vill att ni sopar ut gruset så att det inte bildas högar eller strängar med grus för det kan då sprätta tillbaka mot kanterna när han sopar med maskinen.

Infoblad för mars 2018

Skottning av tak

Takskottningen är nu klar och det har kommit en del frågor från boende om olika saker under arbetets gång som vi här skall ge svar på. Grundtanken från oss var att bara ta bort snö där det var stora mängder på taken med stora överhäng, inte att skotta rent på alla tak. Detta gör att alla tak inte är skottade lika mycket. När det sedan gäller sidor på husen där det finns altaner med tak nedanför ansåg vi att risken var för stor att altantaken skulle skadas så därför är dessa sidor inte skottade. Snö som hamnat framför fönster har Leif med största försiktighet skrapat ner men inte kunnat komma åt överallt på grund av att det finns staket, buskar och träd i vägen. Frågan om snedbelastning av taken när det bara är skottat på den ena sidan på huset. Där har det konstaterats att det inte föreligger någon fara.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i början av maj och kallelse kommer att lämnas ut i god tid. Har du någon motion du vill ta upp på årsstämman.