Infoblad februari 2019

Renovering av våtutrymme
Vid renovering av våtutrymmen tar föreningen kostnaden för ev
byte av golvbrunnar men flytt av golvbrunnar får den boende själva
bekosta detta.

Byggstopp på altaner
Byggstopp på altaner och inglasningar gäller fortfarande!
Styrelsen arbetar med att ta fram en inventering av befintliga altaner
och kontroll av konstruktionerna.
Styrelsen återkommer med vilka regler som gäller i framtiden.

Årsstämma
Måndag den 2019-05-13, kl 19.00 är det årsstämma i Kvartershuset
Tegelbacken.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/4.
Lämnas till Tony Nordström på Piteåvägen 83
eller via mail till tony.nordstrom@live.se

Ny hemsida
Vi skall snart lägga ut vår nya hemsida, det betyder att alla som vill
ha information om nyheter på sidan måste själva ange att detta.
Ange din e-post så kommer ett mail till dig så fort sidan uppdateras
och det betyder också alla i en familj kan göra detta och få ett mail
om nyheter.

På första sidan kan du se:
DU FÅR ETT AUTOMATISKT UTSKICK NÄR INFORMATION LÄGGS TILL
Du följer denna blogg (hantera).