Infoblad för augusti 2018

Trasiga snö-rasskydd
Kommer att repareras innan vintern.

Gräsklipparna och bensin till dessa
När du använt en klippare, tanka upp den så den inte står med tom tank.

Målning av P-rutor
Kommer att utföras innan vintern, en del rutor kommer också justeras
i bredden för att få lite extra plats med bilen.

Målningen av husens långsidor
Målningen fortsätter som planerat och de hoppas att hinna med tom Pi 51-85
om vädret tillåter. Resterande hus målas nästa år.

Vår hemsida
Kommer snart att göras om helt, då kommer du själv få anmäla dig att du vill
ha nyhetsbrev, som då mailas ut automatiskt bl a.

Sopsortering
De flesta sköter sopsorteringen helt perfekt men det finns några som inte
sorterar sina sopor, snälla börja sortera om du inte gör det.

Infoblad för juni 2018

Multiarenan
Det förekommer då och då att grupper från andra delar av Granloholm kommer till vår arena. Den regel vi har i dag är att det är våra ungdomar som har tillträde till arenan. Är man tillsammans med någon av våra ungdomar får de naturligtvis vara här, men inte grupper av enbart utomstående. Det förekommer också att de är på arenan efter kl 22.00 vilket inte är tillåtet på grund av att boende blir störda. De som bor närmast kan väl prata ihop sig om att hjälpas åt att informera de som är på arenan, att det är vår arena och att man inte får vara där och spela efter kl 22.00.

Container
Kommer att tas bort på onsdag 13/6.

Dagvattensystem
Vi kommer att undersöka funktionen av vårt dagvattensystem och dräneringarna vi har runt husen för att få en bild på hur de är gjort och att de fungerar som det är tänkt.

Målningen av husens långsidor
Målningen fortsätter som planerat och det har tagits beslut om att även måla alla garagen. När det är dags för att bygga ställning och måla kommer en avisering ut i god tid.

Vår hemsida
Titta gärna på vår hemsida, www.brfnorrskenet.se och kom med förslag på innehållet och vad du tycker borde ändras.