Infoblad för september 2018

Trasiga takrasskydd
Kommer att repareras innan vintern och de kommer att använda skylift på en del ställen där det blir nödvändigt.

Rensning av takrännor
Om du har behov av att rensa dina hängrännor från löv och annat kan du låna en lövrensare på ett långt skaft så du kan stå på marken och nå upp till rännan.
Den ligger i undercentralen och en nyckel dit kan du låna av någon i styrelsen.

Byta till Aliansfläkt i köket
Om du skall byta fläkt i köket till en Aliansfläkt som kan samköras med takfläkten, vilket är rekommenderat, har Riksbyggen elektriker som klarar av detta.

Målningen av husens långsidor
Målningen i år kommer att avslutas denna vecka och ställningarna kommer att tas ner, resterande hus Haparandavägen 68-92, kommer att målas nästa år.

Leksaker utspridda i stora lekparken
Det har köpts hem en låda som står i lekparken. Den är till för att lägga in alla  leksaker som ligger utspridda i stora lekparken. Det bör göras av en förälder varje gång man lämnar lekparken. Det är nu extra viktigt när det går mot vinter.

Hundkiss
Ännu en gång måste vi vädja till de som rastar sina hundar och låter dem kissa och ibland göra annat inom vårt område. Om en hund kissar på ett ställe så kommer nästa hund som passerar detta kisställe också att kissa där för att markera sitt revir. SNÄLLA !!! Se till att INTE hunden kissar inom vårt område utan markera att det inte är tillåtet och gå ut i skogen där den kan få göra sina behov och plocka upp efter den om den bajsar.

Kattägare
Vi har fått klagomål, IGEN, om att katter besöker grannar, går in i deras hus, ligger på deras möbler på uteplatser. Vissa personer är allergiska mot katter och får svåra problem om en katt kommer i närheten, eller har legat i en soffa där de sedan sätter sig. DU har ansvar på var dina katter går och kan inte bara släppa ut dina katter för de vet inte om detta.

Infoblad för juni 2018

Multiarenan
Det förekommer då och då att grupper från andra delar av Granloholm kommer till vår arena. Den regel vi har i dag är att det är våra ungdomar som har tillträde till arenan. Är man tillsammans med någon av våra ungdomar får de naturligtvis vara här, men inte grupper av enbart utomstående. Det förekommer också att de är på arenan efter kl 22.00 vilket inte är tillåtet på grund av att boende blir störda. De som bor närmast kan väl prata ihop sig om att hjälpas åt att informera de som är på arenan, att det är vår arena och att man inte får vara där och spela efter kl 22.00.

Container
Kommer att tas bort på onsdag 13/6.

Dagvattensystem
Vi kommer att undersöka funktionen av vårt dagvattensystem och dräneringarna vi har runt husen för att få en bild på hur de är gjort och att de fungerar som det är tänkt.

Målningen av husens långsidor
Målningen fortsätter som planerat och det har tagits beslut om att även måla alla garagen. När det är dags för att bygga ställning och måla kommer en avisering ut i god tid.

Vår hemsida
Titta gärna på vår hemsida, www.brfnorrskenet.se och kom med förslag på innehållet och vad du tycker borde ändras.