Infoblad för juni 2018

Multiarenan
Det förekommer då och då att grupper från andra delar av Granloholm kommer till vår arena. Den regel vi har i dag är att det är våra ungdomar som har tillträde till arenan. Är man tillsammans med någon av våra ungdomar får de naturligtvis vara här, men inte grupper av enbart utomstående. Det förekommer också att de är på arenan efter kl 22.00 vilket inte är tillåtet på grund av att boende blir störda. De som bor närmast kan väl prata ihop sig om att hjälpas åt att informera de som är på arenan, att det är vår arena och att man inte får vara där och spela efter kl 22.00.

Container
Kommer att tas bort på onsdag 13/6.

Dagvattensystem
Vi kommer att undersöka funktionen av vårt dagvattensystem och dräneringarna vi har runt husen för att få en bild på hur de är gjort och att de fungerar som det är tänkt.

Målningen av husens långsidor
Målningen fortsätter som planerat och det har tagits beslut om att även måla alla garagen. När det är dags för att bygga ställning och måla kommer en avisering ut i god tid.

Vår hemsida
Titta gärna på vår hemsida, www.brfnorrskenet.se och kom med förslag på innehållet och vad du tycker borde ändras.