Infoblad för december 2018

Montering av kylaggregat
Har du planer på att skaffa ett kylaggregat eller liknande som fästes på ytterväggen måste du innan du gör det kontakta styrelsen.

Garagedörrar som var svåra att öppna
De garagedörrar som var svåra att öppna i vintras på grund av att asfalten reste sig skall åtgärdas vecka 51, man kommer att höja upp hela dörren.
Detta gäller på Piteåvägen vid undercentralen på den södra längan samt några garage på Haparandavägens nedre garage, länga mot söder.

Container till jul
Som tidigare tar vi inte hem någon container till julen.

Belysningen på multiarenan
Den har varit trasig en längre tid men nu skall den åtgärdas med nya armaturer.

Parkeringsbolag
Styrelsen har beslutat att byta parkeringsbolag som kollar felparkerade bilar hos oss. Det nya bolaget blir Stenstadens Parkering AB och de börjar köra här 2019-05-01.
Då förlänges tiden för i och urlastning till 15 minuter.