Infoblad för mars 2018

Skottning av tak

Takskottningen är nu klar och det har kommit en del frågor från boende om olika saker under arbetets gång som vi här skall ge svar på. Grundtanken från oss var att bara ta bort snö där det var stora mängder på taken med stora överhäng, inte att skotta rent på alla tak. Detta gör att alla tak inte är skottade lika mycket. När det sedan gäller sidor på husen där det finns altaner med tak nedanför ansåg vi att risken var för stor att altantaken skulle skadas så därför är dessa sidor inte skottade. Snö som hamnat framför fönster har Leif med största försiktighet skrapat ner men inte kunnat komma åt överallt på grund av att det finns staket, buskar och träd i vägen. Frågan om snedbelastning av taken när det bara är skottat på den ena sidan på huset. Där har det konstaterats att det inte föreligger någon fara.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i början av maj och kallelse kommer att lämnas ut i god tid. Har du någon motion du vill ta upp på årsstämman.

Infoblad för februari 2018

Skottning av tak
Skottning skall påbörjas i dag tisdag 6/2 med några man, de måste slutföra andra pågående projekt innan man fortsätter med mera personal. Man börjar med garagen och fortsätter sedan med hustaken. Man kommer inte att skotta alla taken utan bara där de anser att snömängden och drivbildningen är för stor. OBS! Har du ett altantak eller annat tak måste du själv skotta ditt tak och lämna kvar ca 3 dm snö, sedan lägger det ut plyfaskivor på taket för att minska skaderisken på taket. Det är också ditt ansvar att plocka bort saker som står i vägen nedanför taket som kan skadas när de skottar ned snö, tex utemöbler eller annat.

OBS! Om du brukar ha din bil på en parkering bakom ett garage så får du ställa den någon annanstans om skottning pågår! Jag har kontaktat Q-Park och meddelat att de inte får sätta några böter i vårt område from i dag och tom fredag 9/2 kl 19.00.

Sopsortering
Det har varit lite strul med tömningen av våra molocker i vinter på grund av mycket snö. När det låg soppåsar utanför en full behållare öppnade jag den och stoppade in påsarna och såg att det finns de som slarvar och slänger vinflaskor i brännbart avfall samt kartong i både brännbart och matavfall. Är du osäker på vad du får slänga, tag dig tid och läs i det lilla häftet vi fick och åk till en återvinnings-station med de du inte kan slänga hos oss. Tag ditt ansvar för vad du slänger.

Hundkiss
Nu när snön är vit och ren syns det mycket väl när hundar kissar i vårt område och det är inte så mysigt när små barn är ute och leker om hamnar i kisset. Som det påpekats tidigare. Låt INTE din hund kissa i vårt område