Släpvagnens stödhjul

Hjul

Hej.

Nu har vi fått byta stödhjul på vår släpvagn för andra gången i sommar.
Det kan bero på att man inte känner till hur man fäller upp ett stödhjul
på en släpvagn.

Man måste först veva upp stödhjulet maximalt, sedan lossar man en fastlåsning
av stödhjulets fäste i ramen och lyfter upp hela stödhjulet tills det i princip går mot
ramen av vagnen och sedan låser fast det.

Man får inte böta om man sabbar något på vagnen men det är till stor hjälp om man
säger till någon i styrelsen om något har hänt med vagnen, t ex trasiga lampor eller annat, så nästa person som skall hyra släpet får ett fungerande släp.

Ha en bra fortsättning på augusti och hyr släpet när ni har ett behov av det.

/ Styrelsen