Infoblad för maj 2018

Vårstädning av gårdsgrupper
Efter denna vinter med så mycket snö har flera träd och buskar givit vika för snömängden. De som är ansvariga för sin gårdsgrupp måste innan man har städdag gå runt i sitt område och se vad som måste göras. Måste buskar klippas ner, grenar som sticker ut eller skymmer belysning, tas bort, osv. Det är allas ansvar att hjälpa till på städdagen om man inte är sjuk, ofärdig och inte orkar med. När städdagen blir av bestämmer varje grupp själva.

Container
Kommer att ställas upp på bouleplanen vid stora lekparken den 14/5. Där får man INTE slänga miljöfarligt gods som tex färg och elektronik. Om man slänger större delar av träd, kapa ner de i mindre bitar, större möbler, garderober, slå ihop dessa så de blir platta så att inte containern bara innehåller luft. Varje tömning kostar pengar och när första containern är full tas det hem en till så den får inte överfyllas så något sticker ovanför sidorna på containern.

Årsstämma
Årsstämman har hållits den 7/5 och bifogat i mailet finns en lista på nuvarande styrelse och deras kontakuppgifter.

Sopning av våra gator
Leif kommer att sopa färdigt när snön är borta och då även ta gräsytor där det hamnat grus.

Genomfart via Piteåvägen
Det förekommer genomfart av bilar via Piteåvägen när de skall till Haparandavägen och måste ni göra det, KÖR SAKTA på grund av många barn som är ute i områder.

Infoblad för april 2018

Genomgång av samtliga motorvärmare i garagen
Som meddelades i november 2017 har nu styrelsen varit in i samtliga garage och inventerat motorvärmarstolparna och tiduren. Det har noterats en del anmärkningar, de som fått en anmärkning kommer att kontaktas senare. Har du ett trasigt tidur måste du meddela styrelsen om detta så får du ett nytt. Viktigt är att man ALLTID skall använda timern när man kopplar in motorvärmaren på bilen.

Container
Vi skall som vanligt ta hem en container inför vårstädningen men när det blir måste vi återkomma till när vi ser att snön är borta så det går att städa.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 7 maj kl 19.00. Separat kallelse om detta kommer att delas ut till samtliga hushåll.

Sopning av våra gator
Leif kommer att börja sopa våra gator kommande vecka, därför är det viktigt att man sopar ut gruset från kanterna så att han får med det mesta när han sopar.

OBS! Han vill att ni sopar ut gruset så att det inte bildas högar eller strängar med grus för det kan då sprätta tillbaka mot kanterna när han sopar med maskinen.