Dokumentlista

Instruktion för jordfelsbrytare
Instruktion för motorvärmare i garaget
Rutiner för att göra om och tillbyggnader inom Brf. Norrskenet
Energideklarationer per huskropp
Anmärkningar på våtrumsbesiktning
Gårdsgrupper
Gemensam utrustning
Felanmälan
Info om hur du stänger av vattnet till huset
Hyra av vår släpvagn
Parkeringsregler
Stadgar
Blankett för autogiro nov 2007-2

Medlemskap
Ansökan om andrahandsuthyrning
Blankett för andrahandsuthyrning
Ansökan om medlemskap
Ansökan om överlåtelse
Överlåtelseavtal
Överlåtelseinformation

Årsredovisningar
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020