Parkeringsregler

Till varje lägenhet finns ett garage och meningen är att man skall parker sin bil i garaget dagtid och nattetid för att ge plats för gäster att parkera på vår besöksparkeringar. Det är dock tillåtet att stå på en gästparkering på vardagar må-fr kl 08.00-19.00, se nedan.
Har hushållet fler än en bil kan man söka tillstånd för att få stå på besöksparkeringarna med den/de andra bilarna som inte står i garaget, läs vidare nedan hur det går till.
Inom vår förening har vi ett avtal med Drakstadens Parkering och följande gäller: Parkering på våra besöksparkeringar tillåten för boende mån-fre 08:00–19:00.
Parkering EJ tillåten kvälls-/nattetid mån-tor 19:00-08:00 och fre 19:00 till mån 08:00 eller på en röd vardag som också är en helgdag.

Parkering inom området (förutom för in/urlastning) är alltid förbjudet. Var vänlig respektera att det är max 15 min för in- och urlastning. Anledningen att vi har ett sådant avtal är bristen på besöksparkeringar och att bilar inom området kan blockera för utryckningsfordon så de inte kan komma fram vid en nödsituation.
Om hushållet har fler än en bil och bara har ett garage kan du söka ett P-tillstånd,
kostnad 800 kr/år, behöver du tillstånd för del av året kostar det 67 kr/mån.
OBS! EPA-traktorer och A-traktorer måste ha ett P-tillstånd för att få stå på en besöksparkering.

Då erhålls ett tillstånd med årets giltighetstid och det skall läggas synligt i framrutan när man står på besöksparkeringarna.
Kontakta Torbjörn Vikström, Haparandavägen 70, 070-2914080, eller maila på: tobbe85731@gmail.com.