Jordfelsbrytare

Test av jordfelsbrytaren
Stäng av datorer, tv och annan elektronik innan du fortsätter.
Gå till steg 5, se nedan. Testa med den blå knappen. Belysningen inomhus ska då slockna vilket innebär att jordfelsbrytaren fungerar och den kan då återställas.
Hager

 1. Jordfelsbrytaren
  Kompletterar skyddet motelektriska personskador och bränder.
 2. Om jordfelsbrytaren slagit ifrån
  beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
 3. OBS!
  Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
 4. Gör så här
  Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen.
  Slå av/skruva ur alla säkringar.
  Slå på jordfelsbrytaren. Slå till/skruva i varje säkring, en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter.
  Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen
  tills den felaktiga apparaten är lokaliserad.
  Vid fel på anläggningen, ring felanmälan på Riksbyggen, 0771-860 860.
 5. Testknapp
  Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen.