Gårdsgrupper

Området är indelat i olika gårdsgrupper. På områdeskartan nedan
kan du se vilken gårdsgrupp du tillhör.
Gruppens uppgift är att sköta sitt område vad gäller städning,
gräsklippning, buskar etc. Till varje grupp finns ett förråd,
där gemensam utrustning, skottkärror, gräsklippare etc, förvaras.
På våren har varje gårdsgrupp en städdag då man snyggar till i sitt område.

Gårdsgruppsrepresentanter

Gårdsgrupp 1  Lena Jonsson, Piteåvägen 3
Gårdsgrupp 2  Jeanette Stenwall, Piteåvägen 29
Gårdsgrupp 3  Camilla Ramsell, Piteåvägen 77
Gårdsgrupp 4
  Lennart Grönblad,  Haparandavägen 6
Gårdsgrupp 5
  Vakant, Haparandavägen 64
Gårdsgrupp 6  Sakarias Nilsson,  Haparandavägen 92

Uppgiftsbeskrivning Gårdsansvarig:
Ansvarar för att kalla till städdag på vår och ev höst.
Ansvarar för att framföra önskemål kring gemensam
trivsel i gårdsgruppens området till styrelsen.
Att välkomna nyinflyttade med en blomma.
Omradeskarta_gardsgrupper