Ekonomi

Ekonomi
Riksbyggen sköter tillsammans med styrelsen föreningens ekonomiska förvaltning. Kontakta Riksbyggen på telefon: 060-169142 (vid frågor angående avgiftsavier).

Föreningen har god ekonomi och styrelsen arbetar aktivt med att se till att föreningens ekonomi ska utvecklas på bästa sätt.

Bo i bostadsrätt
När du köper en bostadsrätt köper du inte en lägenhet, utan endast rätten att nyttja en viss lägenhet. Samtidigt blir du också medlem i en ekonomisk förening – en bostadsrättsförening, i vårt fall brf Norrskenet. Som medlem i brf Norrskenet äger du och de andra medlemmarna tillsammans bostadsrättsföreningens fastigheter (inklusive lägenheterna) och grönområden. Det innebär att medlemmarna via sin styrelse själva bestämmer över förvaltningen av fastigheterna och fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen.

Rättigheter och skyldigheter
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi när det som gäller för vår förening. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla. Förutom stadgarna har föreningen också ett antal ordningsregler, vilka är till för öka trivseln för de boende.

Vem ansvarar för vad?
Styrelsen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, vägar med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna. För tillfället är det Riksbyggen som sköter fastighetsförvaltningen i vår förening. Du har själv ansvar för det inre underhållet i din lägenhet. Byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och tak är exempel på inre underhåll. Föreningen har ingen vaktmästare och därför har vi ett gemensamt ansvar för skötsel av gräsytor, lekparker samt rabatter inom området. Varje gårdsgrupp har ett eget område att sköta.

Andelstal och månadsavgift
De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror t.ex. på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift. Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader.

Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll. Ett antal TV-kanaler och bredband ingår också i månadsavgiften i vår förening.